Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol založený v roku 1976 z iniciatívy občanov tohto mesta, od roku 1982 je vysunutou expozíciou Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Nachádza sa v ňom pomerne rozsiahla národopisná zbierka: poľnohospodárske nástroje a náradia, rybárske náčinia a náčinia na ryžovanie zlata, pamiatky šamorínskych cechov a Horného Žitného ostrova. Nachádza sa tu aj výstava stredovekých listín mesta Šamorín. V roku 1987 bola vo dvore vlastivedného domu postavená tradičná žitnoostrovská pec, ktorá pomáha návštevníkom získať hodnoverný obraz o pečení domáceho chleba. 

Cookies