Pôvodná budova vily bola jednoúrovňová stavba, ktorú dal postaviť statkár a dozorujúci sudca Ferenc Vermes. V roku 1909 ju vtedajší vlastník zrekonštruoval. Dal pristaviť veže a vila získala dnešnú podobu. Počas druhej svetovej vojny v nej sídlilo veliteľstvo nemeckej, neskôr zasa ruskej armády. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa využívala na záujmovú a krúžkovú činnosti detí a mládeže. V rokoch 1988 – 2002 v nej sídlilo vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Od roku 2005 ju vlastní mesto Dunajská Streda a po prestavbe sa stala sídlom Galérie súčasných maďarských umelcov.

Fotogaléria
Cookies