Lodný mlyn v Kolárove je jedinečnou technickou pamiatkou dokumentujúcou zručnosť a dôvtip našich predkov. Nachádza sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove, kde tvorí  súčasť objektov ľudovej architektúry v rámci širšieho prírodného areálu.

 

Ide o kópiu pôvodného mlyna z Radvane nad Dunajom z roku 1920. Mlyn nanovo postavili v roku 1983 v bývalých Slovenských lodeniciach v Komárne na základe projektov Fakulty architektúry STÚ v Bratislave. Plávajúce mlyny v minulosti dotvárali kolorit mnohých európskych miest ležiacich pri väčších riekach. Na dnešnom území Slovenska boli takýmito riekami predovšetkým Dunaj a Váh. Mlynári zručne využívali silu riečnych prúdov na pohon mlynských kolies, pomocou ktorých vyrábali múku, šrot  či krúpy. Tieto technické skvosty postupne strácali na význame, nahradili ich parné, motorové a nakoniec elektrické  mlyny.

 

V súčasnosti sa objekt lodného mlyna v Kolárove využíva ako múzeum vodného mlynárstva. K mlynu sa návštevníci dostanú cez unikátny 86  m  dlhý  celodrevený kolonádový most pre peších, ktorý premosťuje brehy bývalého toku Malého Dunaja. Lodný mlyn a drevený most sú dominantami medzi ďalšími zaujímavými objektmi ľudovej architektúry. V areáli sa nachádza tiež farma domácich zvierat. Areál kolárovského mlyna je vyhľadávaným miestom vodákov, cykloturistov, umelcov a milovníkov prírody. Konajú sa tu rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty, tábory, stretnutia, súťaže a športové podujatia. Ročne sem zavítajú stovky návštevníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

 

Prevádzkovateľ: Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova, Ochranársky spolok Vodný mlyn, Kolárovo
Pre vopred nahlásené skupiny otvárame celoročne aj mimo prevádzkových hodín.
Kontakt: 0908 781 146, vodnymlyn [at] vodnymlyn.sk
Info: www.vodnymlyn.sk, https:/www.facebook.com/vodnymlyn

Cookies