Pôvod názvu Kukkónia

V historických prameňoch sa najčastejšie uvádza maďarský názov tohto regiónu, Csallóköz, ktorého pravopisná podoba sa v rôznych obdobiach menila. Tento názov má aj rozličné ľudové a romantické výklady. Región sa označoval aj ako Kukkónia. Povesť spája pôvod tohto ľudového názvu Žitného ostrova s vpádom Tatárov. Maďari sa pred Tatármi skryli v močiaroch a slatinách ostrova, až sa jeden odvážlivec šiel pozrieť, či už nepriateľ odišiel. Nečakane sa však pred ním zjavili Tatári na koňoch a on sa tak vyľakal, že vzal nohy na plecia a v úkryte zo seba dlho dokázal vysúkať len slová „kukk, kukk“. Preto obyvateľov Žitného ostrova prezývali Kukkóni. Druhá interpretácia tomuto vtipnému vysvetleniu protirečí. Podľa nej slovo „kukk“ nesúvisí so štikútaním, ale bol to signál, ktorým sa miestni dorozumievali, aby udali svoju polohu či upozornili na blížiaceho sa nepriateľa, pričom napodobňovali hlas kunky červenobruchej (Bombina bombina) žijúcej v miestnych močiaroch.

Cookies
Odoberať O regióne