V kúrii postavenej v XVII. a prestavanej v XIX. stor. prvýkrát vystupovala najväčšia herečka svojej doby, Déryné Széppataki Róza. Dnes je v objekte umiestnená výstava Podunajského múzea v Komárne o novších dejinách mesta a pamätná expozícia Móra Jókaiho a Franza Lehára. Sochy v sochárskom parku na nádvorí Zichyho paláca: Štefan Széchenyi (od Františka Gyurcseka), Ľudovít Kossuth (od Františka Gyurcseka), Matej Bel (od Petra Gáspára), Ján Esterházy (od Fridricha Janzeru), cisárovná Alžbeta zvaná Sisi (od Gabriela Mihálya), Ján Amos Komenský (od Olbrama Zoubeka).

Fotogaléria
Cookies