Vďaka prírodným podmienkam je Žitný ostrov oblasť s výskytom drobnej zveri. Lúky a lesy ostrova sú domovom zajaca a bažanta. V okolí obývaných lokalít žijú aj početné líšky. V dunajských hájoch nájdeme srnčiu a jeleniu zver. Jedným z nich je ekotyp jeleňa lesného, ktorý sa označuje jeleň dunajský. V podunajských oblastiach žije aj vysoký počet diviakov.  Fauna Žitného ostrova síce nie je taká bohatá ako v minulosti, no na divú zver sa rozvážne dá poľovať aj dnes. O ochranu divej zveri a poriadok v poľovných revíroch sa stará hustá sieť poľovníckych organizácií a spoločností.
 

Na ostrove sa využíva viacero metód lovu divej zveri. Žitnoostrovský poľovník zver len zriedkavo stopuje, skôr na ňu mieri z posedov. Dobre vybudovaný systém vysokých posedov sa tiahne miestami, kde sa zver rada zdržiava. Zimné obdobie je obdobie spoločných poľovačiek. Po príchode zimy sa v chotári obcí konajú kruhové poľovačky, počas ktorých poľovníci vytvoria kruh s priemerom niekoľko kilometrov a spolu s honcami ho postupne zmenšujú. Úlohou honcov je nahnať zajace smerom k poľovníkom. Zmenšovaním kruhu sa zajace ocitnú v pasci. V topoľových a agátových hájoch pri koryte Dunaja sa zasa poľuje na bažanty. Úspešné poľovačky na bažanty sú aj na kukuričných poliach. Jeseň a zima je aj časom poľovačky na vodné vtáky. V žitnoostrovských kanáloch a dunajských ramenách žijú najmä kačice divé, no tí, čo majú viac šťastia, dostanú na mušku aj divú hus.

Miestni poľovníci sú aktívni aj po skončení poľovníckej sezóny. Na mnohých miestach sa trénuje streľba na hlinené holuby. Na lokálpatriotizmus poľovníkov poukazujú aj Žitnoostrovské poľovnícke dni, na ktorých sa každoročne prezentujú aj trofeje z uplynulej sezóny. V znamení súdržnosti a vzájomnej úcty poľovníci na podujatí vyznamenajú tých svojich druhov, ktorí sa mnohoročnou neúnavnou prácou podieľali na uchovaní a množení divej zveri na Žitnom ostrove.

Fotogaléria
Cookies